Danh mục thiết bị kiểm định theo nghị định 116

Hệ thống điều khiển trung tâm cho dây chuyền kiểm định xe con 2

Nghị đinh 116 được ban hành ngày 17 tháng 10 năm 2017. Nghị định quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Thiết bị kiểm định cho xuất xưởng Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan Cụ thể : Điều này được thể hiện…

Read More