Chì dán – chì cân mâm ô tô

Chì dán – chì cân mâm ô tô chỉ có 2 loại 5g và 10g Chúng tôi chuyên cung cấp các loại chì cân mâm ô tô gồm: chì đóng và chì dán. Chì đóng được dùng cho các loại mâm sắt còn chì dán thường được dùng cho các loại mâm nhôm. Chì dán – chì cân mâm ô tô thường được dùng cho các loại xe du lịch. Chì cân mâm ô tô có tác dụng cân bằng động bánh xe bởi khi chế tạo mâm xe thì độ…

Read More