Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết

Description

Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết.

  • Hãng sản xuất: Beta-Italy
  • Loại:  2400S-O7 / EL

Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết.

Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn bao gồm:

Ngăn 1

– 13 đầu khẩu 1/4″, 6 cạnh cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

– 13 đầu khẩu 1/4″, 6 cạnh, thân dài cỡ: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14mm

– 01 tay vặn đảo chiều 1/4″

– 01 khớp nối mềm 1/4″

– 01 thanh nối dài 1/4″ dài 50mm.

– 01 thanh nối dài 1/4″ dài 100mm

– 01 tay vặn thanh trượt chữ T 1/4″ dài 115mm

– 01 tô vít lắp đầu bít 1/4″, dài 150mm

– 06 đầu khẩu 1/4″ lắp bít lục giác cỡ: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

– 08 đầu khẩu 1/4″ lắp bít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25.

– 01 đầu chuyển đổi 4 cạnh – 6 cạnh cỡ 1/4″ dùng cho lắp các đầu bít

Ngăn 2

– 06 đầu bít tô vít 2 cạnh 1/4″ kích cỡ 0,5×3; 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5; 1,6x8mm

– 03 đầu bit 1/4″ loại 4 cạnh Phillips 1/4″ kích cỡ PH1; PH2; PH3

– 03 đầu bit 1/4″ loại 4 cạnh Pozidriv 1/4″ kích cỡ PZ1; PZ2; PZ3

– 06 đầu bit 1/4″ loại lục giác cỡ 2; 3; 4; 5; 6; 8mm

– 09 đầu bit 1/4″ loại hoa thị cỡ T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

– 03 đầu bit 1/4″ loại hình vuông cỡ 1; 2; 3mm

– 01 đầu lắp bít cỡ  1/4″-1/4″

– Ngăn 3

– 20 đầu khẩu 1/2″, 6 cạnh, cỡ: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32mm

– 11 đầu khẩu 1/2″, 6 cạnh, thân dài cỡ: 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

– 01 tay vặn đảo chiều 1/2″.

– 01 khớp nối mềm 1/2″

– 01 thanh nối dài 1/2″ dài 125 mm

– 01 thanh nối dài 1/2″ dài 250 mm

– 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 3/8″-1/2″

– 08 khẩu 1/2″, lắp bít lục giác cỡ: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm.

– 07 khẩu 1/2″, lắp bít hoa thị cỡ: T27; T30; T40; T45; T50; T55; T60.

– Ngăn 4

– 06 tô vít 2 cạnh cỡ: 2,5×50; 3×75; 4×100; 5,5×125; 6,5×150; 8×200 mm.

– 01 tô vít 2 cạnh cỡ: 4×30 mm.

– 04 tô vít 4 cạnh phillips  cỡ: PH0x60; PH1x80; PH2x100; PH3x150 mm.

– 01 tô vít 4 cạnh phillips cỡ: PH1x30 mm.

– 12 tô vít hoa thị cỡ: T06; T07; T08; T09; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45.

 

– 09 đầu bit 1/4″ loại hoa thị, thần dài cỡ: T3; T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10; T15.

– 05 đầu bít 1/4″, hoa thị (kiểu lỗ thông), thân dài cỡ: T6; T7; T8; T9; T10.

– 09 đầu bít 1/4″ tô vít 2 cạnh cỡ: 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 mm.

– 05 đầu bit 1/4″ lục giác cỡ: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2 mm.

– 04 đầu bít 1/4″ tô vít 4 cạnh Phillips cỡ: PH000; PH00; PH0; PH1.

– 04đầu bít 1/4″ tô vít 4 cạnh Pozidriv cỡ PZ000; PZ00; PZ0; PZ1.

– 01 thanh nối dài 1/4″ để nối dài đầu lắp bít.

– 01 tô vít lắp đầu bít, dài 110mm

 

– 22 cà lê 1 đầu hở – một đầu chòng cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 27; 30; 32 mm.

– 09 chìa vặn lục giác đuôi cầu cỡ: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm.

– Ngăn 5

– 17 đầu khẩu 3/8″, 6 cạnh, cỡ: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm.

– 08 đầu khẩu 3/8″, 6 cạnh, thân dài cỡ: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 mm.

– 01 tay vặn đảo chiều 3/8″

– 01 khớp nối mềm 3/8″

– 01 cái thanh nối dài 3/8″ dài 75mm

– 01 cái thanh nối dài 3/8″ dài 150mm

– 01 đầu khẩu chuyển đổi 4 cạnh 1/2″-3/8″

– 07 khẩu 3/8″, lắp bít lục giác cỡ: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm.

– 07 khẩu 3/8″, lắp bít hoa thị cỡ: T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45.

– 08 cà lê 2 đầu hở cỡ: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22 mm.

– 08 cà lê 2 đầu chòng đối xứng cỡ: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22 mm.

– 01 kìm cắt 160 mm

– 01 kìm bằng 180 mm.

– 01 kìm mỏ nhọn 200 mm

– 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 180mm.

– 01 kìm mở phanh trong (Ø19-60mm), mũi cong, dài 170mm.

– 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi thẳng, dài 175mm.

– 01 kìm mở phanh ngoài (Ø19-60mm), mũi cong, dài 175mm.

– 01 kìm mỏ quạ 250 mm

– 01 búa đầu vuông 500g.

– 01 búa đầu mềm đường kính 35mm.

– 01 đột dấu, đường kính thân Ø4 mm.

– 01 đột bằng, rộng 17mm, dài 150mm

– 01 đột nhọn dài 125mm.

Hình ảnh cho: Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tủ dụng cụ chuyên dùng 7 ngăn, 295 chi tiết”

Call Now Button
Show Buttons
Hide Buttons